Ansatte


Podimahatmaya Tharma

Fastlege, daglig leder ved Lindeberg legesenter AS

Spesialist i allmennmedisin

Shivendra Nath Kakar

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Anders Bjørn Olsen

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin,

har for tiden vikar på sin liste

Romana Barucija

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Deleliste med Nilam Shakeel, 50% stilling

Er for tiden i permisjon. Stian Pedersen er vikar for henne.

 

Nilam Shakeel

Fastlege

Deleliste med Romana Barucija, 50% stilling.

Stian Pedersen

Lege, vikar for Nilam Shakeel og Romana Barucia

Eshetu A Wubetite

Lege, vikar for Anders Bjørn Olsen

Arbeidsdager: man-fre